Ana Maglica – Kao senka Lyrics Serbian

Zbog svega što smo potajno hteli,
no bili putevi hladni il vreli,
hoću uz mene niz vrata* da kreneš,
pokušaj da se ne okreneš..
 
Hoću uz mene da se smiješ,
da se ne zagrcneš dok zvezde piješ,
korake moje da uhvatiš
i da ne želiš da se vratiš.
 
Hoću da držiš moju ruku,
uspravan i kad kiše tuku,
da se ne bojim vetra ni mraka,
koliko slaba isto i jaka.
 
Hoću da držiš moju ruku (držiš moju ruku)
uspravan i kad kiše tuku,
da se ne bojim vetra ni mraka,
koliko slaba isto i jaka.
 
Zbog svega što smo potajno hteli,
no bili svetovi crni il beli,
hoću uz mene niz vrata* da kreneš,
pokušaj da se ne okreneš..
 
Hoću uz mene da se smiješ,
da se ne zagrcneš dok zvezde piješ,
da se ne bojim vetra ni mraka,
koliko slaba isto i jaka.
 
Hoću da držiš moju ruku,
uspravan i kad kiše tuku,
da se ne bojim vetra ni mraka,
koliko slaba isto i jaka…
isto i jaka..
 

Leave a Comment