Baruni – Neće san na oči Lyrics Croatian

Što ću kući kad te tamo nema
Tamo gdje si, ne mogu ja stići
Nema lijeka, ubila me ljubav
I nitko me nikad neće dići,
 
Čak da imam krila pa da letim,
Ja bih pao kad se toga sjetim.
Ja bih pao, nikad ne bih znao
Da te drugi ove noći drugi ljubi.
 
(Refren)
Neće san na oči, neće nikada
Ubila me, dušo, tvoja nevjera,
Neće san na oči, neće nikada
Ubila me, dušo, tvoja nevjera.
 
Što ću kući, sam ne mogu biti,
Kad ne mogu pokraj tebe biti.
Najteže je kad se zora budi
Sjetiti se da te drugi ljubi.
 
(Refren)
 
Pa me lomi pa me svija ko’ oluja
Jablan stari pa me ubija.
 
(Refren)
 
Ubila me, dušo, tvoja nevjera
Neće san na oči
 

Leave a Comment