Croatian Folk – Čula jesam da se dragi ženi Lyrics Croatian

Čula jesam da se dragi ženi,
čula jesam da se dragi ženi.
 
Nek se ženi drago je i meni,
nek se ženi drago je i meni.
 
Aj, i ja ću mu u svatove doći,
aj, i ja ću mu u svatove doći.
 
Lijepe ću mu darove donijeti,
lijepe ću mu darove donijeti.
 
U lijevoj ruci kitu ružmarina,
u lijevoj ruci kitu ružmarina.
 
A u desnoj malenoga sina,
a u desnoj malenoga sina.
 

Leave a Comment