Đani Maršan – Prijatelju moj Lyrics Croatian

Gdje je tvoj brod, prijatelju moj
more je opet noćas plakalo
jer svi ti vjetrovi sa zapada
još te ne donose ko ni sa istoka
 
Platit ćes piće, prijatelju moj
kada u luku pristane tvoj brod
previše sunca je u rukama
premalo ljubavi u lukama.
 
A ona te vjerno čekala
svakog dana stoput more je za tebe pitala
a ona te vjerno čekala
vjetrove je molila da te vrate k njoj
prijatelju moj
 
Svakog ponedjeljka pored radija
ona u suzama je slušala
želje i poruke za najdraže
a njoj je bilo tad najteže
 
Gdje je tvoj brod, prijatelju moj
 
A ona te vjerno čekala
svakog dana stoput more je za tebe pitala
a ona te vjerno čekala
vjetrove je molila da te vrate k njoj
prijatelju moj
 
A ona te vjerno čekala
svakog dana stoput more je za tebe pitala
a ona te vjerno čekala
vjetrove je molila da te vrate k njoj
prijatelju moj
 

Leave a Comment