Igor Cukrov – Lijepa Tena Lyrics Croatian

Bio sam oblak, lebdio
Ni sunca nisam vidio
Tebe čekao
 
Bog te je meni poslao
Od srca otkinuo svog, da bi živio
I čekao da ti meni daš čudo ljubavi
 
Hej draga, hej draga
Suze u pamuk pretvaraš
Umorne oči odmaraš
Začaraš
 
Hej lijepa, hej sveta
Vodu u vino pretvaraš
Ti se moliš za sve nas, za sve nas
 
Tena… Tena…
 
Bio sam oblak, lebdio
Ni sunca nisam vidio
 
Hej draga, hej draga
Suze u pamuk pretvaraš
Umorne oči odmaraš
Začaraš
 
Hej lijepa, hej sveta
Vodu u vino pretvaraš
Ti se moliš za sve nas, za sve nas
 
Tena… Tena…
Tena, Tena, Tena…
 

Leave a Comment