Klapa Intrade – Zašto uvik pivan Lyrics Croatian

Ne pitajte zašto uvik pivan
o svom kraju, o tom moru plavom,
ne pitajte što bi bez svog mista
i bez pisme u konobi staroj.
 
Ne mogu vam ja drukčije reći,
što je ovod bolje od tog svita,
nek imaju svo bogatstvo oni,
a ja rečen kada me se pita.
 
Bit će da je nešto u tom moru,
u tom moru di su bure zime,
rodila je tu me moja mati,
tu si i ti rodija se sine.
 
Digod pođen ja o tebi pivan,
ko me pita ja mu znaden reći
tu san bija, jesan i ostat ću
i kad zadnji puta pođen leći,
pođen leći.
 
Nemojte mi ljudi vi zamirit
što ja pivan uz žmulj dobrog vina,
srce znade, privarit se neće,
ovo,to je moja Domovina.
 
Bit će da je nešto u tom moru,
u tom moru di su bure, zime
rodila je tu me moja mati,
tu si i ti rodija se sine.
 
Digod pođen ja o tebi pivan,
ko me pita ja mu znaden reći,
tu san bija, jesan i ostat ću
i kad zadnji puta pođen leći,
pođen leći.
 

Leave a Comment