Let 3 – 999 Lyrics Croatian

Bogovi i vragovi, ova obznana je vijest
Tri devetke su za nama
naplatit ću vam test.
Bogovi i vragovi zaledit ću vam smijeh;
teško ćete naći nekog
da kupi ovaj svijet.
 
A prošlo vam je ljeto 999
 
Svršit ću
s vrha katedrale
Svršit ću
bacat ću banane
Sretan kao majmun bez lijane
s vrha katedrale bacat ću banane
Svršit ću
s vrha katedrale
 
Bogovi i vragovi
predsjednici ćemo biti mi.
3 x 9 = 27
Bogovi i vragovi
mahat ćemo vama veseli.
3 x 9 = 28
Bogovi i vragovi
nismo više magarci
Kad nas tri devetke ostave
plašimo vas trupom
i barjacima s rupom.
 
Svršit ću
s vrha katedrale
Svršit ću
bacat ću banane
Sretan kao majmun bez lijane
s vrha katedrale bacat ću banane
 

Leave a Comment