Ljupka Dimitrovska – Ilica Lyrics Croatian

S kraja na kraj do zadnje rampe,
taj put je tramvaju dug.
Do stare vage*, pa onda krug,
a dalje sam kako znaš.
 
U jedan dan ulice
stane mnogo naših dana.
Jedan dan Ilice
to je jedan čitav vijek.
 
U sjajnu noć ulice,
stanu priče mnogih ljudi,
dugi red kestena, gdje je
ovom gradu kraj.
 
Grad je pun muzike,
kad dvoje kroz njeg šeću.
Dobar dan Ilice,
sretan svaki novi dan.
 

Leave a Comment