Neki to vole vruće – Medu moj i šećeru Lyrics Croatian

Lažljivci su otišli
Kradljivci su zaspali
Medu moj i šećeru
Hajde da se ljubimo
 
Prevaranti putuju
Dobre vile luduju
Medu moj i šećeru
Hajde da se ljubimo
 
Nemoj da se gubimo
Nemoj da se tražimo
Medu moj i šećeru
Medu moj i šećeru
 
Uzmi me za ruku i vodi me
Kroz šareno voće, u bespuće
U daleke mirisne gradove
Do tebe, moje šećerne kraljice
 
Prevaranti putuju
Dobre vile luduju
Medu moj i šećeru
Hajde da se ljubimo
 
Nemoj da se gubimo
Nemoj da se tražimo
Medu moj i šećeru
Medu moj i šećeru
 
Uzmi me za ruku i vodi me
Kroz šareno voće, u bespuće
U daleke mirisne gradove
Do tebe, moje šećerne kraljice
 

Leave a Comment