Non/Disney Fandubs – Maximo Hospitio [Be Our Guest] Lyrics Latin

Maximō
Hospitiō
Invītāris apud nōs.
Omnia tibi parābimus servitiō probissimō.
 
Sorbitiō,
Prōmulsēs,
Prō tē calidae omnēs.
Piscis ōva
Tē plācābunt.
Illud lancēs
Confirmābunt.
 
Canunt hae,
Saltant hae,
Nam sunt Francogallicae,
Hīc est optima semper epulātiō!
Hic est index cibōrum.
Fientur quaqua hōrum
Vīs ergō
Maximō
Hospitiō.
 
Būbulam
Cum quaesō,
Ac crūstum cum erneō;
Spectāculum coquīnārium
Prōferēmus cum studiō.
 
Sōla timidaqu’es,
Sed parāta cēna est.
Nēmō umquam lāmentātur
Dum ā vāsīs oblectātur.
 
Et iocīs
Et technīs
Tē dēlectābimus sīc.
Ēlegantia nostra haud est in dubiō.
Ad cēnam grātuītē
Vocāta es. Gaudē!
Est in cibō
Levātiō
Cuiquam adhūc vexātō
Apud nōs
Maximō
Hospitiō!
 
Servō quī nōn servit
Vīta molestior semper fit.
Nēminī servīre fit vānum nōbīs.
Eī diēs quibus ūtilēs erāmus (ō socī)
Subitō sunt iam praeteritī.
 
Tam diū languēbāmus,
Tam diū etiam carēbāmus
Nostram artem occāsiōn’exercendī.
Hī diēs tābescēbant in castellō.
Obēsī, ignāvī,
Reviximus
Cum intrāstī!
 
Hospēs est!
Hospēs est!
Sīc tandem nōbīs spēs est!
Profūsum
Nunc est vīnum.
Iam quisque mappa pressa est.
Sī theam
Mox volēs,
Tibi hanc feram grātē.
Dum sē poliunt hī calicēs,
Tum effervescam mūsicē.
 
Calescam, bullābō.
Maculane’st in scyphō?
Tergē hunc ut hospēs plaudeat ergō!
Facienda multa sunt!
Vīs quantum saccharum?
Tib’id dabō
Optimō
Maximō
Hospitiō.
 
Maximō
Hospitiō
Tractāberis apud nōs.
In trīclīniō adhūc vacuō, movēmur adventū tuō.
 
Optimīs
Commodīs
Sumus sīc
Placitūrī.
 
Nam candēlīs splendentibus,
Perpetuō tē iuvābimus.
 
Epulae
Ferentur
Dum clāmēs,
“Sum iam satur!”
Tunc agēmus tē in somnum canendō.
Quamquam sērius quiescēs,
Nonne nunc comedēs?
Optimō
Maximō
Hospitiō
Hīc apud nōs!
 

Leave a Comment