Novi fosili – Gotovo je s nama Lyrics Croatian

Htio sam ti na rastanku reći
Da se više ti ne nadaš sreći
I da shvatiš kad ostaneš sama
Gotovo je, gotovo je,
Gotovo je, gotovo je s nama
 
Htio sam ti reći one noći
Da te mrzim, da ti neću doći
I znala bi da ti lažem, mila
Al’ bi manje, al’ bi manje
Al’ bi manje ti nesretna bila
 
Nikakvo ti više neće pomoć pismo
Mi smo bili jedno, ali više nismo
Svakom svoje, svakom svoje,
Jer ljubav samo, mala moja
Premalo je za nas dvoje
 

Leave a Comment