Riva – Rock Me Lyrics Croatian

Oh… whoa oh oh oh…
 
On cijele dane svir’o je na svom klaviru
On klasiku je svir’o po notnom papir
A svir’o je k’o pijanista – Mozarta, Chopena, Liszta
Ja novu pjesmu našla sam da svira
Whoa oh oh oh…
 
Rock me, baby, nije važno šta je
Rock me, baby, samo neka traje
Rock me, baby, ovo je za nervni stres
Whoa oh oh oh…
 
Rock me, baby, nije važno šta je
Rock me, baby, samo neka traje
Rock me, baby, samo neka je za ples
 
Sad cijele dane čujem zvuk starog klavira
Tu pjesmu što se svira bez notnog papira
Jer klasika je da se sluša i da se njom opija duša
A ova pjesma svira se za ples
Whoa oh oh oh…
 
Rock me, baby, nije važno šta je
Rock me, baby, samo neka traje
Rock me, baby, ovo je za nervni stres
Whoa oh oh oh…
 
Rock me, baby, nije važno šta je
Rock me, baby, samo neka traje
Rock me, baby, samo neka je za ples
Whoa oh oh oh…
 
Rock me, baby, nije važno šta je
(Ooh… rock, babe)
Rock me, baby, samo neka traje
(Ooh… rock, rock, rock)
Rock me, baby, ovo je za nervni stres
(Ooh… rock, babe)
(Rock me, baby) Whoa oh oh oh…
 
Rock me, baby, nije važno šta je
(Ooh… rock, babe)
Rock me, baby, samo neka traje
(Ooh… rock, rock, rock)
Rock me, baby, samo neka je za ples
(Ooh… rock, babe)
Samo neka je za ple
(Ooh… rock, rock, rock)
Samo neka je za…
(Ooh… rock, babe)
Whoa oh oh oh… ples
 

Leave a Comment