TS Kas – Nemoj reći ni riječ Lyrics Croatian

Činilo se na početku to
Kao ples po oblaku
Zbog tebe je bilo lagano
Izbrisati ružnu naviku
 
Al u trenu shvatiš sve
Nije dobro, ne volimo se,
Ne volimo se!
 
(Pripjev:)
Sada znam da nije to to
Da smo ljubav potrošili već
Ja ću reći da je kraj
A ti nemoj reći ni riječ
 
Nisam pio, nisam kockao
Sve sam na nas stavio
Iskrama u tvojim očima
Beskrajno vjerovao
 
Al u trenu shvatiš sve
Nije dobro, ne volimo se,
Ne volimo se
 
(Pripjev)
 

Leave a Comment